Array ( [id] => 687 [pid] => 89 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DS_GreenMachine_12.jpg [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.33333 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 1 [seq] => 1 [hp] => 1 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 691 [pid] => 89 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DS_GreenMachine_16_JPG.jpg [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.33333 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 1 [seq] => 2 [hp] => 1 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 685 [pid] => 89 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DS_GreenMachine_09.jpg [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.33333 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 1 [seq] => 3 [hp] => 1 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 692 [pid] => 89 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => 120222GreenMachine.jpg [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.33333 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 1 [seq] => 4 [hp] => 1 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 686 [pid] => 89 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DS_GreenMachine_11.jpg [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.33333 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 1 [seq] => 5 [hp] => 1 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 690 [pid] => 89 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DS_GreenMachine_15_JPG.jpg [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.33333 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 1 [seq] => 6 [hp] => 1 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 689 [pid] => 89 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DS_GreenMachine_14_JPG.jpg [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.33333 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 1 [seq] => 7 [hp] => 1 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 679 [pid] => 89 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DS_GreenMachine_03.jpg [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.33333 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 1 [seq] => 8 [hp] => 1 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 684 [pid] => 89 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DS_GreenMachine_08.jpg [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.33333 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 0 [seq] => 9 [hp] => 1 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 680 [pid] => 89 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DS_GreenMachine_04.jpg [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.33333 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 0 [seq] => 10 [hp] => 1 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 681 [pid] => 89 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DS_GreenMachine_05.jpg [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.33333 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 1 [seq] => 11 [hp] => 1 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 683 [pid] => 89 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DS_GreenMachine_07.jpg [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.33333 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 0 [seq] => 12 [hp] => 1 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 682 [pid] => 89 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DS_GreenMachine_06.jpg [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.33333 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 1 [seq] => 13 [hp] => 1 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 677 [pid] => 89 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DS_GreenMachine_01.jpg [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.33333 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 0 [seq] => 14 [hp] => 1 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 678 [pid] => 89 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DS_GreenMachine_02.jpg [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.33333 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 1 [seq] => 15 [hp] => 1 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 2614 [pid] => 89 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DSGreenMachine04.jpg [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.33333 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 0 [seq] => 16 [hp] => 0 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 1945 [pid] => 89 [typ] => pro [mdm] => ytb [fnm] => fi5hzFO7aJA [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 0 [seq] => 22 [hp] => 0 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 1459 [pid] => 89 [typ] => pro [mdm] => txt [fnm] => [tit_nl] => Green Machine [tit_en] => Green Machine [txt_nl] => De uiteindelijke bedoeling van de composteermachine de GreenMachine is het lokaal produceren van goede teelgrond ten behoeve van stadslandbouwprojecten of vierkante meter tuinen. Alle ingrediënten die stadslandbouw nodig heeft worden gefasciliteerd middels de GreenMachine; hemelwateropvang, hemelwateropslag, bewatering planten, het hele jaar door composteren, overdekt en direct in de grond telen. Doordat wormencompostbakken zijn geplaatst in een geïsoleerde ruimte, kan er het hele jaar door gecomposteerd worden zodat een vruchtbare bodem voor planten wordt gemaakt. [txt_en] => The ultimate goal of the compost machine, the Green Machine, is the local production of good quality earth for urban agriculture projects, or m² gardens. All the ingredients needed for urban agriculture are facilitated by the Green Machine; rainwater collection, rainwater storage, watering, year-round composting, as well as indoor and ground based cultivation. Because worm compost bins are placed in an insulated area, compost can be produced throughout the year, generating fertile soil for cultivation in the warmer months. [r] => [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 1 [seq] => 17 [hp] => 0 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 1460 [pid] => 89 [typ] => pro [mdm] => txt [fnm] => [tit_nl] => Educatie, economie [tit_en] => Education, economy [txt_nl] => Doepel Strijkers koppelt stadslandbouw in de Tarwewijk aan kinderen. Op volle capaciteit realiseert de GreenMachine een productie van compost, die op jaarbasis voldoende is voor ca. 200 vierkante meter tuinen. De overproductie van compost en de voedselproductie worden door kinderen verkocht of geruild. Het proces van ‘afval inzamelen-compost maken-zaaien-oogsten-consumeren’ wordt didactisch inzichtelijk gemaakt door de machine en fysiek door de kinderen zelf in de praktijk gebracht. In de Tarwewijk is de samenwerking met de S(peel)V(ereniging) Tarwewijk opgezet vanwege de sociale infrastructuur die de Speeltuin uit hoofde van haar functie belichaamt. Bovendien bevinden zich onder de leden gebruikers van volkstuinen. Hiermee is de basis gelegd voor een lokaal kenniscentrum en productie van compost. De plaatsing van vierkante meter tuinen maakt de kringloop vrijwel compleet. [txt_en] => Doepel Strijkers connects urban agriculture in the Tarwewijk to children. At full capacity the Green Machine achieves an output of compost on a yearly basis that is sufficient for approximately 200 square meters of garden. Surplus compost and food are sold or exchanged by children. The process of ‘collecting waste-composting-planting-harvesting-consuming’ is illustrated didactically by the design of the machine and physically by the children themselves in practice. In the Tarwewijk the collaboration with the S(peel) V(ereniging) Tarwewijk is set up because of the social infrastructure that the playground embodies in this position. Moreover, among the members are owners of allotment gardens. This is the basis for local knowledge centre and production of compost. With the placement of the square meter gardens, the cycle is completed. [r] => [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 1 [seq] => 18 [hp] => 0 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 1629 [pid] => 89 [typ] => pro [mdm] => txt [fnm] => [tit_nl] => Sociale, economische en ecologische voordelen GreenMachine [tit_en] => Social, economic and ecological benefits Green Machine [txt_nl] => De plaatsing van de GreenMachine in combinatie met de vierkante meter tuinen levert de volgende voordelen op : * gebruik van hemelwater vermindert de druk op de riolering * bewustwording over de waarde van afval * hergebruik van gft afval * bewustwording van gezonde voeding * productie in een sociaal verband * beweging * dwarsverbanden tussen de verschillende buurten in de Tarwewijk (5). * economisch rendement [txt_en] => The placement of the green machine in combination with the square foot gardens provides the following benefits: * Using rainwater reduces pressure on the municipal sewage system * Awareness of the value of waste * GFT waste recycling * Awareness of healthy eating * Production in a social context * Movement * Connections between the different neighbourhoods in the Tarwewijk (5). * Economic return [r] => [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 0 [seq] => 19 [hp] => 0 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 1628 [pid] => 89 [typ] => pro [mdm] => txt [fnm] => [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => De GreenMachine is in opdracht van Droog Design, voor het project WIJkonomie Tarwewijk, ontworpen door Doepel Strijkers en wordt gezamenlijk met Cultureel Denkwerk ontwikkeld en geexploiteerd. De eerste GreenMachine is in samenwerking met Wijk- en Speeltuin Vereniging Tarwewijk gebouwd en bij hen geplaatst. betrokken partijen: HYSilo (Jan Rasing), PPP Nederland, Buurtlab [txt_en] => The ‘Green Machine’ is, commissioned by Droog Design for the project WIJkonomie Tarwewijk, designed by Doepel Strijkers and is jointly developed and exploited with Cultureel Denkwerk. The first ‘Green Machine’ is in collaboration with Wijk- en Speeltuinverening Tarwewijk built and installed at their location. involved participants: HYSilo (Jan Rasing), PPP Nederland, Buurtlab [r] => [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 0 [seq] => 21 [hp] => 0 [hp2] => 0 [siz] => ) GreenMachine
DOEPELSTRIJKERS IS AN INTERDISCIPLINARY DESIGN STUDIO FOR INTERIOR, ARCHITECTURE AND URBAN PROJECTS. The beauty of our profession is the ability to respond to the specifics of a place and culture. To dive deep into local conditions and challenges and find tailor-made design solutions.
fi5hzFO7aJA

GreenMachine

ROTTERDAM, THE NETHERLANDS

A strategic urban intervention to educate and stimulated urban agriculture amongst children.

Green Machine

The ultimate goal of the compost machine, the Green Machine, is the local production of good quality earth for urban agriculture projects, or m² gardens. All the ingredients needed for urban agriculture are facilitated by the Green Machine; rainwater collection, rainwater storage, watering, year-round composting, as well as indoor and ground based cultivation.
Because worm compost bins are placed in an insulated area, compost can be produced throughout the year, generating fertile soil for cultivation in the warmer months.

Education, economy

Doepel Strijkers connects urban agriculture in the Tarwewijk to children. At full capacity the Green Machine achieves an output of compost on a yearly basis that is sufficient for approximately 200 square meters of garden. Surplus compost and food are sold or exchanged by children. The process of ‘collecting waste-composting-planting-harvesting-consuming’ is illustrated didactically by the design of the machine and physically by the children themselves in practice.
In the Tarwewijk the collaboration with the S(peel) V(ereniging) Tarwewijk is set up because of the social infrastructure that the playground embodies in this position. Moreover, among the members are owners of allotment gardens.
This is the basis for local knowledge centre and production of compost.
With the placement of the square meter gardens, the cycle is completed.

Social, economic and ecological benefits Green Machine

The placement of the green machine in combination with the square foot gardens provides the following benefits:

* Using rainwater reduces pressure on the municipal sewage system
* Awareness of the value of waste
* GFT waste recycling
* Awareness of healthy eating
* Production in a social context
* Movement
* Connections between the different neighbourhoods in the Tarwewijk (5).
* Economic return
The ‘Green Machine’ is, commissioned by Droog Design for the project WIJkonomie Tarwewijk, designed by Doepel Strijkers and is jointly developed and exploited with Cultureel Denkwerk. The first ‘Green Machine’ is in collaboration with Wijk- en Speeltuinverening Tarwewijk built and installed at their location.

involved participants: HYSilo (Jan Rasing), PPP Nederland, Buurtlab
client
Droog Design
location
Tarwewijk, Rotterdam Zuid, the Netherlands
program
GreenMachine 6,72 m2; m2 gardens 20 m2. Rainwater collection, rainwater storage, watering, year-round composting, indoor and ground based cultivation.
status
Realised 2012
design
Duzan Doepel, Eline Strijkers with Chantal Vos, Marco Gazzola, Zsuzsanna Hazi, Lieke Genten, Wil van Twuijver, Leon Zondervan, Carmen Fernandez
NEWS
Related projects