Array ( [id] => 1653 [pid] => 91 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DewegnaarVanEyck2525.png [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.5 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 0 [seq] => 1 [hp] => 0 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 1651 [pid] => 91 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DewegnaarVanEyck0159.png [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.5 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 0 [seq] => 2 [hp] => 0 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 1654 [pid] => 91 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DewegnaarVanEyck2529.png [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.5 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 0 [seq] => 3 [hp] => 0 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 1655 [pid] => 91 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DewegnaarVanEyck2539.png [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.5 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 0 [seq] => 4 [hp] => 0 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 1652 [pid] => 91 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DewegnaarVanEyck0166.png [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.5 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 0 [seq] => 5 [hp] => 0 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 1656 [pid] => 91 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DewegnaarVanEyck2701.png [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.5 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 0 [seq] => 6 [hp] => 0 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 1657 [pid] => 91 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DewegnaarVanEyck2708.png [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.5 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 0 [seq] => 7 [hp] => 0 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 1658 [pid] => 91 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DewegnaarVanEyck2758.png [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.5 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 0 [seq] => 8 [hp] => 0 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 1659 [pid] => 91 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DewegnaarVanEyck2764.png [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.5 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 0 [seq] => 9 [hp] => 0 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 1649 [pid] => 91 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DewegnaarVanEyck0056.png [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.5 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 0 [seq] => 10 [hp] => 0 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 1648 [pid] => 91 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DewegnaarVanEyck0035.png [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.5 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 0 [seq] => 11 [hp] => 0 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 1650 [pid] => 91 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DewegnaarVanEyck0112.png [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.5 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 0 [seq] => 12 [hp] => 0 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 1660 [pid] => 91 [typ] => pro [mdm] => img [fnm] => DewegnaarVanEyck2789.png [tit_nl] => [tit_en] => [txt_nl] => [txt_en] => [r] => 1.5 [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 0 [seq] => 13 [hp] => 0 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 1506 [pid] => 91 [typ] => pro [mdm] => txt [fnm] => [tit_nl] => Concept [tit_en] => Content [txt_nl] => Doepel Strijkers heeft een ontwerp gemaakt waarbij iedere ontwerpbeslissing in het teken stond van het optimaliseren van de juiste condities om de unieke werken te bekijken. Bepalend in de beslissingen zijn schaal van het werk ten opzichte van de ruimte en toegestane lux eisen. Door de gehele Bodon zaal te voorzien van een offset van 3 meter worden schaalverkleinende lichtnissen gecreëerd waardoor het mogelijk werd ieder werk optimaal van daglicht te voorzien binnen de passende lux eis behorend bij het werk. Hiermee werd het mogelijk daglicht via het dak volop naar binnen te laten komen. Gecentreerd in de zaal zijn de belangrijkste werken van Van Eyck geplaatst in een cirkelvormige ruimte. Als een heiligverklaring en lichtbuffer voor deze meesterwerken zweeft visueel een mandorla in het plafond. [txt_en] => The exhibition “The road to Van Eyck ‘with over ninety masterpieces from the Dutch, French and German art from around 1400, was designed by Doepel Strijkers for Museum Boijmans Van Beuningen. The most precious and fragile paintings, sculptures, goldsmith’s work, miniatures and drawings of the most important artists from Europe, including Jan van Eyck and masters such as Jean Malouel and the Master of the Holy Veronica, from collections in the United States and Europe came to Rotterdam. It is the first and probably the last time - because of the vulnerability of the work - that an exhibition on this subject will be held. “The road to Van Eyck” highlights how and by whom Jan van Eyck was inspired to create his revolutionary and realistic style. [r] => [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 1 [seq] => 14 [hp] => 0 [hp2] => 0 [siz] => ) Array ( [id] => 1507 [pid] => 91 [typ] => pro [mdm] => txt [fnm] => [tit_nl] => Tentoonstelling [tit_en] => [txt_nl] => De tentoonstelling ‘De weg naar Van Eyck’ met ruim negentig meesterwerken uit de Nederlandse, Franse en Duitse kunst rond 1400, is door Doepel Strijkers ontworpen voor Museum Boijmans Van Beuningen. De uiterst kostbare en fragiele schilderijen, beelden, edelsmeedwerken, miniaturen en tekeningen van de belangrijkste kunstenaars uit Europa, waaronder Jan van Eyck en meesters als Johan Maelwael en de Meester van de Heilige Veronica, zijn uit collecties vanuit de Verenigde Staten en Europa naar Rotterdam gekomen. Het is voor het eerst en waarschijnlijk ook voor het laatst -vanwege de kwetsbaarheid van de werken- dat er een expositie over dit onderwerp wordt gehouden. ‘De weg naar Van Eyck’ belicht hoe en door wie Jan van Eyck werd geïnspireerd om te komen tot zijn revolutionaire en realistische stijl. [txt_en] => [r] => [url] => [pub_nl] => 1 [pub_en] => 1 [seq] => 15 [hp] => 0 [hp2] => 0 [siz] => ) The road to Van Eyck
DOEPELSTRIJKERS IS AN INTERDISCIPLINARY DESIGN STUDIO FOR INTERIOR, ARCHITECTURE AND URBAN PROJECTS. The beauty of our profession is the ability to respond to the specifics of a place and culture. To dive deep into local conditions and challenges and find tailor-made design solutions.

The road to Van Eyck

ROTTERDAM, THE NETHERLANDS

“The road to Van Eyck” highlights how and by whom Jan van Eyck was inspired to create his revolutionary and realistic style. Doepel Strijkers made a design in which each design decision was dominated by optimizing the right conditions for viewing the unique works. The decisive factor in the design decisions were the scale of the work in relation to the space and permitted lux requirements. By creating an offset of 3 meters throughout the Bodon hall, it became possible to introduce the human scale in niches for each work, with optimal daylight conditions. This allowed plenty of daylight from above in the rest of the exhibition space. The most important works of Van Eyck are centered in the museum hall in a circular space. As a canonization and light buffer for these masterpieces a mandorla hovers above the works in the ceiling.

Content

The exhibition “The road to Van Eyck ‘with over ninety masterpieces from the Dutch, French and German art from around 1400, was designed by Doepel Strijkers for Museum Boijmans Van Beuningen. The most precious and fragile paintings, sculptures, goldsmith’s work, miniatures and drawings of the most important artists from Europe, including Jan van Eyck and masters such as Jean Malouel and the Master of the Holy Veronica, from collections in the United States and Europe came to Rotterdam. It is the first and probably the last time - because of the vulnerability of the work - that an exhibition on this subject will be held. “The road to Van Eyck” highlights how and by whom Jan van Eyck was inspired to create his revolutionary and realistic style.
client
Museum Boijmans van Beuningen
location
Rotterdam, the Netherlands
program
1500 m2 exhibition, positioning of 90 extremely valuable and fragile works in the largest exhibition hall of the museum.
status
realised 2012
design
Duzan Doepel, Eline Strijkers with Chantal Vos, Lieke Genten, Leon Zondervan, Danai Gkoni, Carmen Fernandez
photography
Ernie Buts
NEWS
Related projects